Amateur-Rennreiter/Innen

A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | T | W
Gewicht: 53 kg
Siege: 3
Gewicht: 50 kg
Siege: 35
Gewicht: 55 kg
Siege: 50
Gewicht: 63 kg
Siege: 3
Gewicht: 60 kg
Siege: 14
Gewicht: 55 kg
Siege: 14
Gewicht: 58 kg
Siege: 77 Inland (davon 4 im Ausland)
Gewicht: 54 kg
Siege: 1 Sieg
Gewicht: 50 kg
Siege: 1
Gewicht: 61 kg
Siege: keine
Gewicht: 52 kg
Siege: noch keinen
Gewicht: 65 kg
Siege: 71, sowie 3 B-Siege
Gewicht: 55 kg
Siege: 11 (davon 1 im Ausland)
Gewicht: 60 kg
Siege: 0
Gewicht: 53 kg
Siege: 5 davon 2 im Ausland
Gewicht: 54 kg
Siege: 41 davon 3 im Ausland
Gewicht: 52 kg
Siege: 0
Gewicht: 64 kg
Siege: 3
Gewicht: 55 kg
Siege: 1
Gewicht: 48 kg
Siege: keine
Gewicht: 48 kg
Siege: 1
Gewicht: 56
Siege: 4, sowie 12 B-Siege
Gewicht: 52 kg
Siege: noch keinen
Gewicht: 53 kg
Siege: keine
Gewicht: 55 kg
Siege: keine
Gewicht: 62 kg
Siege: 0
Gewicht: 58 kg
Siege: 11 (inkl. 1 Araber Sieg im Ausland)
Gewicht: 52 kg
Siege: 3
Gewicht: 47 kg
Siege: 5 im Ausland
Gewicht: 53 kg
Siege: 4
Gewicht: 57 kg
Siege: keine
Gewicht: 56,5 kg
Siege: 0
Gewicht: 53 kg
Siege: 1
Gewicht: 51 kg
Siege: 3
Gewicht: 51 kg
Siege: 4
Gewicht: 57 kg
Siege: 30 Flach (inkl. B-Rennen),davon 2 Ausland
Gewicht: 50 kg
Siege: keine
Gewicht: 53 kg
Siege: 12 (davon 3 im Ausland)
Gewicht: 60 kg
Siege: 0
Gewicht: 53 kg
Siege: 1
Gewicht: 63 kg
Siege: 19, sowie 10 B-Siege
Gewicht: 49
Siege: 0
Gewicht: 52 kg
Siege: noch keinen
Gewicht: 54 kg
Siege: 43, davon 9 im Ausland
Gewicht: 52 kg
Siege: 2
Gewicht: 56 kg
Siege: keine
Gewicht: 53,5
Siege: 0
Gewicht: 50 kg
Siege: 1
Gewicht: 52 kg
Siege: 10
Gewicht: 58 kg
Siege: 5
Gewicht: 56 kg
Siege: noch keine
Gewicht: 58 kg
Siege: 3
Gewicht: 54 Kg
Siege: 8, sowie 16 B-Siege
Gewicht: 53 kg
Siege: 2
Gewicht: 55 kg
Siege: 1
Gewicht: 49 kg
Siege: 0

Kontakt  

Verband Deutscher
Amateur-Rennreiter e. V.

Rennbahnstraße 154
50737 Köln

Tel.: +49 (221) 25 87-144
Fax: +49 (221) 25 87-195

e-Mail: info@amateurrennsport.de